Vlastní turistické mapy

Ve spolupráci s distribuční firmou EUROKART vytváříme podrobné turistické mapy s univerzálním obsahem (letní i zimní turistika) v měřítkách 1:25000, 1:20000, 1:17500, 1:15000.

Zpracováno máme území Krkonoš, Českého ráje, západní Podkrkonoší (Semilsko), větší část Českosaského Švýcarska a směřujeme do Jizerských hor. Do map zapracováváme mnoho informací které se dosud v turistických mapách neobjevují.

Velmi podrobné jsou mapy skalních měst, tam je měřítko přizpůsobeno velikosti oblasti a množství objektů. Tyto mapy nejsnáze získáte na vstupech do těchto oblastí. Platí to pro Prachovské skály, Hruboskalsko, Maloskalsko, Tiské stěny, Adršpašské a Teplické skály.

Využíváme všech dostupných moderních informací včetně laserového skenování povrchu, leteckých snímků, lesáckých map a map pro orientační běh a především se maximum informací snažíme ověřit přímo v terénu.