Otevřený dopis předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví ČR

14.10.2016

Otevřený dopis 

Úřad pro průmyslové vlastnictví zapsal užitný vzor č.15391 jako ochranný dokument přesto, že tento text vůbec nic nechrání. I když jsem za dobu jeho existence vynaložila obrovské úsilí za jeho odstranění z veřejně přístupné databáze, text zůstává veřejnosti na očích dál a já v něm figuruji jako původce.

UV_15391_obrázek

Posudek_1

Posudek_2