Akvarel v mapách

6.11.2015 Akvarel v mapách

Popis vzniku zimní pohledové mapy sjezdových a běžeckých tratí na Horní  Bečvě s využitím letní ortofotomapy položené na digitální model terénu, z jejíž barevného spektra jsou ponechány jen odstíny šedé a černé a ostatní barvy jsou skryty. 

V červnu roku 2004 se na nás obrátili z Obce Horní Bečva. Líbily se jim naše panoramatické pohlednice a chtěli vytvořit obdobnou, ale zimní panoramatickou papírovou pohlednici.  Na ní si přáli vyznačit sjezdové a běžecké tratě, aby mohli  návštěvníkům v zimě nabídnout přehledné vyobrazení možnosti zimní rekceace u nich na Horní Bečvě . Dostali jsme k tomu účelu ruční nákresy sjezdovek a běžeckých tratí zakreslených na vytištěných podkladech z dat letní ortofotomapy  celého regionu Horní Bečva a na CD tato data k v digitální podobě.

Začali jsme pracovat jako jindy. Softwarem ATLAS  3D byl vyroben model terénu  - na něj byla položena letní ortofotomapa a nakloněn boční pohled na stráně. Teď jenom, co udělat s letním snímkem? Ten obsahuje letní barevnou škálu a zaznamenat do ní sjezdové a běžecké tratě, to působí divně. Co dělat, aby obrázek vypadal jako zima?

Rozjeli jsme se a požádali o řešení reklamní agenturu, která zpracovává skvělé barevné fotografie. Ale udělat z léta zimu? Nevěděli, co s tím. Tady pomohly najít řešení až akvarely zimní krajiny, které jsme měli dlouhá léta u nás v našem pokoji. Tři obrázky zimních chaloupek na Vysočině a je tam všechno. Několika tahy základní šedé nebo šedozelené barvy vytvořil malíř cestu se stopami povozu, stromy se sněžnou pokrývkou, v dáli zvedající se temnotu lesa a obrys zasněžené chalouky. A to všechno v základě j e d n o u   b a r v o u     p o u ž i t o u    s    r ů z n o u    i n t e n z i t o u   tak, jak to umožňuje akvarelová technika a malířova intuice. 

 Zimní chaloupkaZimní chaloupka

Takže klíčem je malovat šedou a černou. Tyto dvě barvy označit v barevném spektru ortofotomapy a pak už tam nesmí nic zůstat, ostatní barvy se musí skrýt. A je tu zima jak vyšitá. Tak a máme to z krku. Teď je potřeba tímto způsobem zpracovat všechno, co nám poslali, nastavit boční pohled a následně zaučit zaměstnance, aby věděl, co má dělat. 

Zaučování

Černobílou zimu jsme vyměnili za šedomodrou, doplnili popisy a předložili zadavateli

Zakázka byla schválená, faktura vystavená, data šla do tisku a tady je výsledek.

Ale pořád tu zůstávala otázka, co za tím stojí, proč to tak je?

Už koncem srpna, na základě srovnávacích studií jsme  dospěli k závěru, že šedá a černá místa v letních ortofotomapách jsou vlastně vyfotografované stíny a polostíny, které jsou  vrženy na zemský povrch předměty, zde lesními porosty.